Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2016-2023"

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na uwadze zebranie wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2016-2023

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 13 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. w formie:
1. zamieszczenia projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2016-2023” w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej www.golancz.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, w celu wyrażenia przez interesariuszy, organizacje wymienione w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. Nr 1777) oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie:
- wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w szczególności na formularzach konsultacji stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.52.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 czerwca 2017 r.,
do dnia 26 czerwca 2017 r.
2. organizacji spotkania w celu wniesienia wniosków, uwag i opinii w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz.11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2.

Formularze konsultacji, będą dostępne do pobrania:
• na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz – www.golancz.pl
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, pok. 3.

Wnioski, uwagi i opinie w formie pisemnej można przekazać:
• drogą elektroniczną na adres: monikacytlak@golancz.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz,
ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,
• bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz
ul. dr. P. Kowalika 2, pok. 3.

Opublikowano: 12-06-2017

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 885

Załączniki