Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2017”.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że pierwsze nabory wniosków
o dofinansowanie w 2017 roku planowane są w II półroczu i obejmować będą przedsięwzięcia:
- 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim,
- 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego,
- 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego,
- 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów,
- 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy,
- 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych,
- 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych,
- 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych,

Nabory wniosków skierowane są dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza:
- tworzących miejsca pracy,
- przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków).


Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Opublikowano: 12-06-2017

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 613

Załączniki