Nowe wymogi dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków( Dz. U. z 2017r. poz.722). Przedmiotowe rozporządzenie uchyla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.209).

Nowe rozporządzenie nakazuje min.
-utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami (znosi zakaz utrzymywania w zamknięciu),
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
Z myślą o osobach utrzymujący drób przyzagrodowy Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu przygotował przykład: „Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu” – zalecanej do stosowania na terenie woj. wielkopolskiego.


Opublikowano: 12-04-2017

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 660

Załączniki