Obwieszczenie - zamknięcie Urzędu

OBWIESZCZENIE

 

                W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce  o zdrowie wszystkich mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od 09.10.2020 roku (do odwołania) ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz.

 

Kasa urzędu jest nieczynna.

 

                Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji na usunięcie drzew lub krzewów oraz inne wymagające osobistego stawiennictwamożna załatwiać  w Urzędzie,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Skrzynka na dokumenty znajduje się w korytarzu wejścia głównego.

                Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

                Prosimy o załatwianie spraw  w formie korespondencyjnej – pocztą tradycyjną, elektroniczną e-mail miastoigmina@golancz.pl, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP , telefonicznie, lub pozostawiając dokumenty w skrzynce znajdującej się w korytarzu.

 

                Niezbędne wnioski i formularze są dostępne na www.bip.golancz.pl   

 

NUMERY TELEFONÓW NA STANOWISKA

 

 e-mail strauchmann@golancz.pl

  • Stanowiska ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i zieleni miejskiej  – 67 2683-320  

e-mail zielen@golancz.pl , srodowisko@golancz.pl  

                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

/-/ Mieczysław Durski

Opublikowano: 08-10-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 215

Załączniki