Warsztaty kronikarzy OSP i KGW

18 listopada 2017 roku na świetlicy wiejskiej w Czerlinie, gmina Gołańcz odbyły się warsztaty dla kronikarzy i kandydatów na kronikarzy. Organizatorem i zarazem gospodarzem spotkania strażackich kronikarzy byli członkowie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego druh Tomasz Dembski (OSP Oleszno), Alicja Czajkowska i Kazimierz Czajkowski (OSP Czerlin).
Na warsztaty przybyło 22 kronikarzy i kronikarek reprezentujących 8 jednostek straży z gminy Gołancz, jedna jednostka OSP z Komornik pow. poznański oraz 4 panie reprezentujące Kolo Gospodyń Wiejskich z Oleszna, Morakowa i Krzyżanek. Warsztaty prowadzili wiceprzewodnicząca druhna Małgorzata Gosia Judasz i przewodniczący druh Bogdan Siwiński z Wojewódzkiego Klubu Kronikarza, przez ponad 6 godz. dzielili się zebranymi własnymi doświadczeniami wskazując im kierunek prawidłowego dokumentowania strażackiej historii.
Przybyłych powitał wiceprezes Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Golańczy Mariusz Poprawski oraz Kazimierz Czajkowski. W śród zaproszonych gości był m.in.burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz - Mieczysław Durski.
Spotkanie miało na celu doskonalenie warsztatu i podnoszenie umiejętności kronikarskich oraz wymianę doświadczeń. Dla wszystkich przybyłych, spotkanie połączone z warsztatami było cenną nauką, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać w swej pracy kronikarskiej.

Opublikowano: 20-11-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 819