I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) i Uchwały nr XXXII/340/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Opublikowano: 20-11-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 624