MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ laureatem

MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ laureatem VII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.


Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem Konkursu było wyróżnienie organizacji/instytucji lub innych podmiotów, które poprzez stałą współpracę i budowanie systemu włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe wspierają Wielkopolskę w tworzeniu spójnego, przyjaznego wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniu, regionu. Konkurs jest formą systemowego wspierania rozwiązań, pomysłów i idei kreowanych i wdrażanych przez samorządy województwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia 3 programów realizowanych przez Miasto i Gminę Gołańcz dla osób z niepełnosprawnościami dokonał w dniu 26 września 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy.
Do konkursu zgłoszono:
- Program osłonowy „Pomoc gminy Gołańcz osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny”;
- Program osłonowy pn. „Wsparcie w dostępie do rehabilitacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych - mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz”;
- Cykliczną Imprezę Integracyjną pn. „Jesteśmy tacy sami”.

W dniu 13 listopada 2017 roku Kapituła Konkursu dokonała zatwierdzenia formalnego 32 zgłoszeń konkursowych i dokonała wyboru zwycięzców VII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.
Jednym z trzech Zwycięzców Konkursu zostało Miasto i Gmina Gołańcz z realizowanym od 2014 roku programem „Pomoc gminy Gołańcz osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny”.

Oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na Gali Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się 1 grudnia 2017 roku w Poznaniu. Gala połączona będzie z obchodami Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Jak zapowiedział Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – Pan Mieczysław Durski, nagroda w wysokości 5.000 złotych, którą otrzyma gołaniecki samorząd za udział w konkursie, zostanie przekazana na doposażenie działającej przy MGOPS w Gołańczy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Opublikowano: 16-11-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 439