Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim

Zamek został zakupiony przez gminę w 2008 r. za cenę 330.000 zł (dz. 763/1)

Inwestycje wykonane w obrębie zamku:

 1. 2011 "Gołańcz, Zamek (XV, XVI w) - prace przy dachu, ścianach i przyporach", koszt zadania 432.486,40 zł (200.000,00 - MKiDN Program Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1 "Ochrona zabytków", 232.486,40 - środki własne) - w ramach zadania wyremontowano dach zamku, zabytkową bra,ę wjazdową oraz przypory.
 2. 2014 "Chodnik przy zamku", koszt zadania 398.839,12 zł (środki własne) - w ramach zadania wybudowano chodnik wraz z parkingiem.
 3. 2015 Dokumentacja techniczna "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim", koszt zadania 75.000 zł  (środki własne).
 4. 2017 "Chodnik przy zamku - II etap", koszt zadania 398.250 zł (219.262 zł PROW 2014-2020, 178.988 zł środki własne) - w ramach zadania wybudowano chodnik.

ZAKRES ROBÓT W RAMACH REWITALIZACJI TERENU PRZY ZAMKU KASZTELAŃSKIM:
REMONT I PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO BUDYNKU ZAMKU

 • budowa nowych stropów,
 • uzupełnienei i przebudowa elewacji,
 • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
 • dobudowa dwukondygnacyjnej przybudówki wejściowej (parter: przedsionek i dwie toalety, piętro: pomieszczenie techniczne),
 • konserwacja i remont murów od wewnątrz oraz wykonanie schodów wewnętrznych i windy do wszystkich kondygnacji użytkowych,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
 • wykończenie oraz wyposażenie wnętrz.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

 • konserwacja, remont i częściowe odtworzenie murów obwodowych z basztą,
 • wykonanie nawierzchni brukowej dziedzińca zamkowego, stabilizacja brzegu jeziora oraz budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej,
 • wykonanie instalacji: wewnętrzna linia zasilająca instalacja gazowa, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja iluminacji nocnej Zamku, instalkacji monitoringu.

Wartość kosztorysowa powyższych prac to 11.636.093,56 zł

 

Zamek zostanie zaadoptowany na muzeum z salą wystawy stałej, salą wielofunkcyjną i salą wystaw czasowych.

Przeznaczenie i funkcje kondygnacji zamku:

I - Wystawa stała - wyposażona w gabloty, ścianki wystawiennicze, makietę 3D oraz sprzęt audio-wizualny.
II - Strefa wejściowa - wyposażona w lade informacyjno-wystawienniczą i wieszaki na odzież wierzchnią.
III - Sala wielofunkcyjna - wyposażona w zrekontruowany historycznie piec kaflowy z elektrycznym wkłądem grzewczym oraz stoły i krzesła stylizowane. Wystrój sali: oprawy oświetleniowe bez form współczesnych, atrapa stropu belkowego z belkami o profilowanych krawędziach.
IV - Sala wystaw czasowych - wyposażona w gabloty, sprzęt projekcyjny, ścianki wystawiennicze i krzesłą konferencyjne.
V - Pomieszczenia techniczne

Dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim to 8.315.448,34 zł.
Dofinansowanie pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu", konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16.

Opublikowano: 03-11-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 213