Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu osłonowego

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy zapraszają do składania wniosków w ramach programu osłonowego pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2021 rok”

W związku z ograniczeniami w obsłudze klientów Ośrodka wnioski na 2021 rok prosimy składać w terminie od 2 do 16 listopada 2020 roku poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną od strony przychodni lekarskiej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

UWAGA! Druki wniosków dla osób korzystających dotychczas z Programu zostaną rozesłane tradycyjna pocztą. Natomiast w przypadku osób, które jeszcze nie korzystały z Programu a chciałyby to zrobić w 2021 roku, prosimy o kontakt z punktem informacyjnym Ośrodka pod nr tel. 67 34 85 912 lub mailowy: punkt@mgopsgolancz.pl w celu uzyskania druku wniosku.

Ponadto druki można pobrać na stronie internetowej MGOPS Gołańcz: www.mgopsgolancz.pl, w zakładce: Rehabilitacja dla dzieci - rok 2021.

Opublikowano: 29-10-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 140