I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

Wszystkie informacje do pobrania dostępne są pod linkiem:
https://bip.golancz.pl/wiadomosci/1259/wiadomosc/497456/i_konkurs_ofert_na_zadania_publiczne_w_2020_roku

Opublikowano: 28-11-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 280