Uroczystość odsłonięcia pomnika W HOŁDZIE UCZESTNIKOM WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali:

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Karol Brzeziński – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Karol Grenda – Przewodniczący Koła Rodzin Powstańczych przy Szkole Podstawowej im. ppłka W. Kowalskiego w Gołańczy

Opublikowano: 06-11-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 811