Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pn. "Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 rok”

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy zapraszają do składania wniosków w ramach programu osłonowego pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 rok”

Wnioski na 2020 rok prosimy składać w terminie od 4 do 22 listopada 2019 roku w Punkcie Informacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

Druki wniosków dostępne są w Punkcie Informacyjnym MGOPS w Gołańczy oraz na stronie internetowej MGOPS Gołańcz: www.mgopsgolancz.pl, w zakładce: Rehabilitacja dla dzieci - rok 2020.

http://mgopsgolancz.pl/rehabilitacja-dla-dzieci/rok-2020

Opublikowano: 31-10-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 516

Załączniki