Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Gołańczy. Oferty można składać do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, pok. nr 12, w zamkniętych kopertach z podaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji) z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Gołańczy”

Oferty można także przesłać na adres ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz. O zachowaniu terminu do złożenia oferty rozstrzyga termin wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip.golancz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz.

Opublikowano: 03-04-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 515