Zebranie sprawozdawcze OSP Morakowo

W dniu 21 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Morakowie. Licznie udział wzięli czynni członkowie OSP, jak i Honorowi a także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z druhem Kazimierzem Musiałem na czele. Wśród zaproszonych gości znaleźli się druh Andrzej Woźnicki – Prezez Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wągrowcu pełniącego również funkcję Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gołańczy, druh Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz oraz druh Krzysztof Rakoczy – Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gołańczy. Prowadzący zebranie Prezes OSP Morakowo druh Dariusz Kamiński oraz sekretarz druh Tadeusz Chmura omówili działania jakie były podejmowane przez jednostkę w 2018 roku oraz przedstawiono plany i założenia do zrealizowania na bieżący rok. W poczet druhów strażaków przyjęto 4 druhów, wcześniejszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy na zebraniu złożyli ślubowanie. Jednostka wzbogaciła się także o specjalistyczne wyposażenie - specjalistyczną torbę ratownictwa medycznego oraz latarki, które zaprezentowano na zebraniu. Zebranie udzieliło absolutorium zarządowi.

Opublikowano: 22-01-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 551