Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ W SPRAWIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpi

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  III/11/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. z 2019 r., poz. 140) od dnia 1 lutego 2019 r. ulegnie zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gołańcz i wyniesie:

 

  1. 18 zł od osoby za odpady komunalne zbierane selektywnie,
  2. 34 zł od osoby za odpady komunalne zbierane nie selektywnie.

 

            Uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości, którzy chcą dokonać zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych lub ilości osób faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, osobiście lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP nowej deklaracji. Formularz dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz oraz na stronie internetowej BIP do pobrania tutaj.

Opublikowano: 18-01-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 773