Nowe wyzwanie - własna firma

Już 23-ego lipca rusza nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma”
finansowanego z Funduszy Unijnych realizowanego przez firmę OEG. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na jej rozpoczęcie.

Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców województwa wielkopolskiego którzy:
- mają ukończone 50 lat,
- są bezrobotne
- lub bierne zawodowo, tzn. Renciści, emeryci oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

Opublikowano: 24-07-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 224