Zobacz również

Miasto i Gmina Gołańcz to malowniczy rejon położony w północno-wschodniej Wielkopolsce, w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałukami. Liczy ok. 8600 mieszkańców. Siedzibą Gminy jest Gołańcz - miasteczko o bogatej, 600 – letniej historii, liczące ponad 3500 mieszkańców, położone nad Strugą Gołaniecką i Jeziorem Smolary, na wysokości 95 m n.p.m.

Ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z czasów pradziejowych. Po raz pierwszy w dokumentach historycznych Gołańcz została wymieniona w 1222 r. jako Golanch. Prawa miejskie otrzymała między rokiem 1361 a 1399.

Do XV wieku była w posiadaniu rodu rycerskiego Pałuki. Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od linii rodu Pałuk - Gołańczewskich a takżeod „gołej niecki” otaczającej miasto.


dsc_6379_1jpg [800x533]

 Na terenie gminy występuje wiele jezior, lasów, stawów i wzgórz sprzyjających dobremu i aktywnemu wypoczynkowi, a z nimi związane są niezapomniane widoki i czyste środowisko. Tu można wypocząć od zgiełku i hałasu, panuje spokój i równowaga.


ostoja_ptactwa1jpg [800x533]

Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody, dawne dworki, np. w Smogulcu, Brdowie, Olesznie, Czeszewie, Czesławicach wraz z parkami przydworskimi. Aktywności sportowej sprzyjają boiska sportowe, kompleks „ORLIK 2012”, stadion miejski, boiska sportowe na wsiach czy hala widowiskowo-sportowa. Herbem miasta jest otwarta brama z basztą.

W mieście i gminie znajdują się zabytkowe, warte zobaczenia i zwiedzenia obiekty, do których należą między innymi ruiny gotyckiego, czternastowiecznego zamku, zespół parkowo – pałacowy w Smogulcu, pochodzący z przełomu XV i XVI wieku, schrony bojowe armii „POZNAŃ” z roku 1939, usytuowane wzdłuż drogi polnej Gołańcz - Podjezierze, biegnącej w dolinie Strugi Gołanieckiej.

zamek_golanczjpg [1250x829]

Chlubą gminy są liczne obiekty sakralne w tym: kościół św. Katarzyny i bł. Marii Pasterki w Smogulcu, kościół św. Wawrzyńca i Kościół pobernardyński p.w. Najświętszej Marii Panny w Gołańczy, kościół szachulcowy w Chojnie, kościół św. Andrzeja w Czeszewie oraz kościół św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu.

 chojna_kosciol3jpg [800x535]

Gołańcz to gmina przede wszystkim rolnicza. Znajduje się tu ponad 750 gospodarstw rolnych oraz kilkunastu  producentów pieczarek. Ponadto na terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest 420 podmiotów gospodarczych. W większości są to firmy usługowo – handlowe. Na trenie miasta i gminy prężnie funkcjonują  Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, liczne  stowarzyszenia i organizacje.

Miasto i gmina posiada dobrą infrastrukturę drogową, wodociągową, a także sieć gazową i system kanalizacji i oczyszczania ścieków.

Z myślą o ludziach niepełnosprawnych systematycznie niwelowane są bariery architektoniczne, a także działa Środowiskowy Dom Samopomocy.

Na terenie Miasta i Gminy działają 4 Zespoły Szkół , jak również przedszkole publiczne, w którym  systematycznie wzbogacana jest oferta edukacyjna oraz doposażone jest w pomoce naukowe. 

W ostatnim czasie powstała tutaj  także farma wiatrowa licząca 53 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 79,5 MW, mogąca zasilić w energię ok. 80 000 gospodarstw domowych. 


dsc_8866jpg [800x533]