Śledź na bieżąco dane o pandemii COVID

Z inicjatywy firmy pod nazwą Zakład Usług Informatycznych DOCENT powstała strona covide.pl, której zadaniem jest śledzenie na bieżąco i zbieranie danych dotyczących aktualnie trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 na terenie całej Polski. Dane znajdujące się na stronie są aktualizowane z wiarygodnych źródeł.

Jak podają twórcy:

"Strona prezentuje w zwięzłej i czytelnej formie bieżące dane epidemiczne SARS-CoV-2 w postaci:
- statystyk porównawczych (Polska na tle świata, województwa na tle całej Polski)
- wykresów (dane oraz wskażniki epidemiczne)
- tabeli
- mapy (województwa, powiaty w wybranym województwie)

Częścią portalu jest także moduł analityczny, do którego można wejść ze strony lub bezpośrednio z przeglądarki pod adresem:
https://covide.pl/covid

Prezentowane dane obejmują województwa, miasta i powiaty w Polsce oraz dane światowe w rozbiciu na kraje, kontynenty i regiony.

Moduł analityczny jest kompletnym systemem narzędzi do przetwarzania aktualnych danych epidemicznych na postać graficzną (wykresy, mapy, tabele).

Podstawowe cechy modułu analitycznego:
- korzysta z aktualnych, wiarygodnych źródeł danych epidemicznych
- elastyczność wyboru danych do prezentacji
- wstępne przetworzenie danych do wykresów: uśrednianie, wygładzanie, odniesienie do liczby ludności i powierzchni
- możliwość prezentacji standardowych wskaźników epidemicznych
- parametryzacja elementów grafiki wykresów
- możliwość eksportu wykresów w postaci plików graficznych (także mapy)
- widok tabeli z elementami analizy statystycznej
- personalizacja ustawień (po zalogowaniu)
- szybkość"

Opublikowano: 20-11-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 104