Konsultacje społeczne dotyczące projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na uwadze zebranie

wniosków, uwag i opinii projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Miasta i Gminy Gołańcz

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 7 września 2020 r. do 21 września 2020 r. w formie przyjmowania wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu konsultacji.

Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gołańcz wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji będzie dostępny:

• w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.golancz.pl

• na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz – www.golancz.pl

• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu MiG Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, pok. 3.

Wnioski, uwagi i opinie w formie pisemnej można przekazać:

• drogą elektroniczną na adres: monikacytlak@golancz.pl

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz,

ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,

• bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr. P. Kowalika 2, pok. 3.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

 

                                                                                            /-/ Mieczysław Durski

Opublikowano: 04-09-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 170

Załączniki