Konkurs plastyczny „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

🎨 Oddział Terenowy w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego, do udziału w konkursie „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. 🎨


➡️ Konkurs obejmuje dwie kategorie :

  1. ➡️ Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV Pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI” (praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np.: rysunku, komiksu, plakatu itp.).
  2. ➡️ Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie. ( film promocyjny/spot reklamowy powinnien być wykonana w dowolnej technice filmowej, nieprzekraczający 60 sekund i dostarczona na nośniku optycznym (płyta CD, DVD).

➡️ Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci/młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników


➡️ Prace konkursowe można przesyłać do 17 lipca 2020 r (liczy się datę nadania u operatora pocztowego lub innego przewoźnika) na adres:

KOWR OT w Poznaniu

ul. Fredry 12

61-701 Poznań z dopiskiem: konkurs „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”.


W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu proszę kontaktować się z:

  1. 📞 Kinga Konicka kinga.konicka@kowr.gov.pl tel. 61 85 60 731 / 61 85 60 650
  2. 📞 Magdalena Seidler magdalena.seidler@kowr.gov.pl tel. 668 134 533
  3. 📞 Adrian Ratajczyk adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl tel. 608 527 426.

 

OT Poznań

❗️ ZMIANA DATY PRZESYŁANIA PRAC: 31 lipca 2020 r. (liczy się datę nadania u operatora pocztowego lub innego przewoźnika) ❗️

Opublikowano: 21-07-2020

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 384

Załączniki