Umowa o dofinansowanie przebudowy drogi podpisana!

Burmistrz i Skarbnik Miasta i Gminy Gołańcz na spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 29.06.2020 roku podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – II etap”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 244.629 zł, natomiast całkowita wartość robót budowlanych to 325.826,02 zł. Dofinansowanie jest efektem złożonego wniosku o dofinansowanie na rok 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to już druga umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu. Wcześniej dofinansowanie uzyskał czwarty etap przebudowy ul. Sportowej w Gołańczy.

Opublikowano: 30-06-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 76