Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2020”

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że w ramach powstałych oszczędności z przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, planuje ogłosić w II półroczu 2020 r.  nabory wniosków  o dofinansowanie, które obejmować będą przedsięwzięcia:

  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:
  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych:
  • 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych:

 

Informacje dot. terminów oraz kwot naborów wniosków o dofinansowanie zamieszczone będą na stronie www.7ryb.pl po wcześniejszym uzgodnieniu z UMWW.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne będą zawsze wraz z ogłoszeniem o konkursie  na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunków wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

 

Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

 

Jednocześnie informujemy, że beneficjent może skorzystać z doradztwa w zakresie aplikowania o środki w godzinach pracy biura LGR „7 Ryb” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

Opublikowano: 29-06-2020

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 335

Załączniki