Deratyzacja!

"Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta
i Gminy Gołańcz przyjętym uchwałą Nr XXIII/251/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia
29 listopada 2016 r. przypominamy o obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku, w okresie od 1 października do 31 października deratyzacji. [...]"


Więcej informacji w załączniku!

Opublikowano: 01-10-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 507

Załączniki