Ogłoszenie - ograniczenie zużycia wody

W związku z wysokimi temperaturami powietrza oraz brakiem opadów, które maja wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągów gminnych, mając na uwadze konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów bytowych, dla odbiorców z wodociągu miejskiego w Gołańczy, zwracam się z apelem w szczególności do mieszkańców wsi Laskownica Wielka , Laskownica Mała, Chawłodno, Pojezierze, Oleszno, Bogdanowo, Potulin, Panigrodzek, oraz mieszkańców miasta Gołańcz o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Dlatego proszę o nie korzystanie z wody z wodociągu miejskiego w Gołańczy na cele:

-podlewania i zraszania trawników

-podlewania ogródków i upraw

-mycia pojazdów

Zastosowanie się do powyższego ma zapewnić mieszkańcom dostawę wody do celów sanitarno - bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Niezastosowanie się do naszej prośby przyczyni się do spadku ciśnienia, występowania przerw w dostawie oraz pogorszenia jakości wody.

Opublikowano: 11-06-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2131