Zebranie Sprawozdawcze OSP Oleszno

                 Na przełomie lutego i marca, zgodnie ze statusem OSP, odbywały się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy Gołańcz. Podczas takiego zebrania strażacy podsumowują mieniony rok oraz przedstawiają plan działania na kolejny. Ostatnie z cyklu zebranie odbyły się 23 marca 2019 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Olesznie.
Spotkanie otworzył prezes Sławomir Zabłocki witając wszystkich zebranych strażaków i zaproszonych gości, wśród których obecni byli: komendant Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu bryg. Zbigniew Dziewulski, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu Andrzej Woźnicki - pełniący również funkcję komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gołańczy, prezes Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Gołańczy Mariusz Poprawski, sołtys wsi Oleszno Izabela Dembska oraz przewodnicząca KGW w Olesznie Halina Wachowiak.
Na początku zebrania uczciliśmy minutą ciszy pamięć śp. pamięci prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu Andrzeja Kuraszkiewicza.
Po przywitaniu przybyłych gości przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania została Edyta Zabłocka, protokólantem został Tomasz Dembski, sprawozdanie finansowe odczytał skarbnik Julian Kamiński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Adam Kruszka, sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Tomasz Dembski.

Ochotnicze straże pożarne w zależności od posiadanego sprzętu oraz posiadanych kwalifikacji przez ratowników funkcjonują jako zastępy ratownicze i jako zastępy pomocnicze. Nasza OSP zakwalifikowana jest jako jednostka pomocnicza, związku z tym udział naszej OSP w działaniach ratowniczych w 2018 roku jest zerowy. Mimo zerowego dysponowania do zdarzeń w okresie sprawozdawczym druhowie nasi doskonalą swoje umiejętności na zawodach różnego rodzaju turniejach zdobywając coraz to wyższe kwalifikacje na kursach i szkoleniach organizowanych przez PSP i Zarząd Gminny OSP w Gołańczy gdyż nigdy nie wiadomo kiedy zajdzie potrzeba dysponowania jednostek pomocniczych do działań ratowniczo - gaśniczych.
Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. Przedstawiono również plan działalności na rok 2019.W trakcie walnego zebrania ślubowanie złożyli nowi członkowie OSP Oleszno: Piotr Kruś. Kolejnym punktem było, wręczenie legitymacji członkowskich MDP.
Następnie dokonano wręczenia, druhom przysługujących odznaczeń "Za wysługę lat":Bartosz Zabłocki V lat, Przemysław Zabłocki V lat, Tomasz Dembski XX lat.
Bartosz Dembski otrzymał z rąk Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu Zbigniewa Dziewulskiego zaświadczenie o ukończonym szkoleniu podstawowym strażaków ratowników.
Na zakończenie przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Oleszno, oraz miejscowej społeczności.

                                                                                                                            Tomasz Dembski

Opublikowano: 25-03-2019

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 954