Nabór wniosków w ramach programu osłonowego pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2019 rok”

Przypominamy, iż do 16 listopada b.r. trwa nabór wniosków w ramach programu osłonowego pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2019 rok” Wnioski na 2019 rok prosimy składać w Punkcie Informacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4. Druki wniosków dostępne są w Punkcie Informacyjnym MGOPS w Gołańczy oraz na stronie internetowej MGOPS Gołańcz: www.mgopsgolancz.pl, w zakładce: Rehabilitacja dla dzieci - rok 2019.

Opublikowano: 06-11-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 191