Projekt „TWÓJ CZAS"

PROJEKT „TWÓJ CZAS W 7 GMINACH POWIATU WĄGROWIECKIEGO. KOMPLEKSOWY PROGRAM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH” W GMINIE GOŁAŃCZ

 (NR RPWP.07.02.02-30-0105/17)

 


W Gminie Gołańcz w latach 2018-2020 realizowane będą zadania w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe”, oraz samorządy powiatu wągrowieckiego, w tym Gminę Gołańcz.

Odbiorcami  wsparcia w ramach projektu  będzie 70 niesamodzielnych osób starszych ( wiek 60 + K; 65+M) ,zamieszkałych na obszarze gminy, a także grupa 50 osób na co dzień się nimi opiekująca, tzw. opiekunowie faktyczni.  Łącznie w projekcie weźmie udział 120 osób, mieszkańców Gminy Gołańcz.

Ogółem projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren Wielkopolski, w  jednej z 7 gmin powiatu wągrowieckiego; do 549 niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ kobiety (403 os.) i 65+ mężczyźni (146 os.), w pierwszej kolejności  doświadczających wielokrotnego wykluczenia/ zagrożonych wykluczeniem społecznym, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującej/na rodzinę); w wieku 80+ .

 Otrzymają oni ofertę różnorodnego wsparcia, dostosowanego do ich sytuacji społecznej i zdrowotnej, oraz deklarowanych potrzeb. Dla każdego z uczestników utworzony zostanie Indywidualny Plan Wsparcia.

Osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, które będą realizowane przez wykwalifikowane opiekunki, odwiedzające seniorów przez pięć dni w tygodniu, pomagając im w codziennych czynnościach i tym samym częściowo odciążając ich bliskich. Osoby tego potrzebujące będą mogły również skorzystać z wizyt fizjoterapeuty, który pomoże im w utrzymaniu bądź poprawieniu sprawności fizycznej. Dla podopiecznych mieszkających samotnie dostępny będzie także system opieki zdalnej –bransoletka umożliwiająca w sytuacji zagrożenia połączenie z centrum wsparcia medycznego, opiekunem  ramienia projektu lub osobą bliską. Przewiduje się także w ograniczonym zakresie  możliwość wsparcia w soboty i niedziele.

W ramach pakietu określonego w Indywidualnym Planie Wsparcia ,osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług realizowanych poza domem – na obszarze gminy Gołańcz w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów w gabinecie fizykoterapii, gabinecie psychologa  oraz w Klubie Seniora. To pierwsze miejsce będzie oferowało podopiecznym zajęcia rehabilitacyjne w zakresie do 20 godzin na osobę w ramach przyznanego pakietu usług. Świadczone będzie ono przez wykwalifikowanego fizjoterapeuty, z użyciem nowoczesnego sprzętu do różnych metod fizykoterapii. Oprócz tego w Centrum możliwe będą konsultacje i zajęcia dla opiekunów osób starszych, w tym również usługi fizjoterapeutyczne oraz pomoc psychologa. Opiekunowie  uzyskają tym samym pomoc w codziennym wspieraniu swoich najbliższych.

Spotkania w Klubie Seniora będą się odbywać raz na dwa tygodnie i oferować osobom starszym ośmiogodzinny pobyt, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będzie to okazja do realizacji swojej kreatywności, ćwiczenia umysłu, nauczenia nowych umiejętności, uzyskania wsparcia w codziennych problemach i co najważniejsze -  spotkania z innymi seniorami a także nowymi osobami, zaangażowanymi w prowadzenie zajęć. Dla wszystkich uczestników zapewniony będzie dojazd oraz wyżywienie w czasie pobytu w Klubie.

Część uczestników projektu będzie mogła także skorzystać z tzw. Mieszkania Wspomaganego, które znajduje się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin” w Wągrowcu. Seniorzy przebywają tam w dostosowanym do ich potrzeb domu i znajdują się pod profesjonalną i życzliwą opieką. Będzie to dla nich możliwość siedmiodniowego wyjazdu poza rodzinną miejscowość, pobytu w przyjaznym otoczeniu, spotkania nowych osób, uczestniczenia w rehabilitacji i zajęciach, które wzmocnią ich w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Wyjazd ten będzie też okazją do odpoczynku dla ich opiekunów, którzy przez ten tydzień nie będą musieli martwić się o dobrostan swoich bliskich.

Dla uczestników projektu , niesamodzielnych osób starszych oferowane będą limitowane pakiety wsparcia przyznane po zakończeniu indywidualnej  procedury kwalifikacji:

  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 6 osób niesamodzielnych ( ON)
  2. Wsparcie w ramach Klubu Seniora – 40 ON
  3. Usługi w mieszkaniu wspomaganym – 39 ON
  4. Usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów  ( rehabilitacja , poradnictwo- m.in. fizjoterapeuta /psycholog ) – 70 ON

Pakiety wsparcia  dla 70 ON

  1. Usługi opiek. w m zam. / CWO rehabilitacja w m. zam -   6 ON
  2. Klub seniora / CWO rehabilitacja /poradnictwo  - 25 ON
  3. Mieszkanie wspomagane /Klub seniora  -15 ON
  4. Mieszkanie wspomagane / CWO rehabilitacja /poradnictwo – 24 ON

Sukcesywna realizacja wsparcia w ramach projektu przewidywana jest od m-ca listopada 2018r  do października 2020 r , zgodnie z harmonogramem określonym w Indywidualnych Planach Wsparcia .

Zaplanowano w trakcie realizacji projektu współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołańczy oraz organizacjami, które na terenie Gminy zajmują się organizowanie wsparcia dla osób w wieku senioralnym

Udział we wszystkich formach wsparcia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a co za tym idzie całkowicie bezpłatny. Informacje o poszczególnych usługach  (dostępnych w określonej wyżej  ilości, według przewidzianych pakietów) możliwe są u Kierownika Projektu – Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska sp.j., Pani Barbary Gawrońskiej   (  barbara.gawronska@centrum-kompetencji.pl ; tel . 509 315 715 )

Osobą odpowiedzialną za  działania na obszarze Gminy Gołańcz, jest Koordynator Projektu, Pan Włodzimierz Naumczyk, który będzie organizował m.innymi spotkania promocyjne oraz związane z naborem i kwalifikacją do udziału w projekcie oraz dbał o zapewnienie dobrej jakościowo realizacji projektu  ( wlodzimierz.naumczyk@centrum-kompetencji.pl  ; tel. 572 225 514).  Informacje na temat projektu są dostępne są również na stronie internetowej http://centrum-kompetencji.pl/ .

 

 

 

Opublikowano: 12-10-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 399