Projekt „TWÓJ CZAS"

Projekt „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”

(nr RPWP.07.02.02-30-0105/17) w Gminie Gołańcz.

 

W Mieście i Gminie Gołańcz w latach 2018-2020 realizowane będą zadania w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe”, oraz samorządy powiatu wągrowieckiego, w tym Gminę Gołańcz.

Mieszkańcy gminy otrzymają różnorodne wsparcie, dostosowane do ich sytuacji społecznej i zdrowotnej, oraz deklarowanych potrzeb. Zostanie nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych zamieszkałych na obszarze gminy, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego z uczestników utworzony zostanie indywidualny plan wsparcia.

Osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, które będą realizowane przez wykwalifikowane opiekunki, odwiedzające seniorów przez pięć dni w tygodniu, pomagając im w codziennych czynnościach i tym samym częściowo odciążając ich bliskich (realizacja tego zadania rozpoczęła się już na terenie miasta i gminy Gołańcz od 3 września 2018 roku). Osoby tego potrzebujące będą mogły również skorzystać z wizyt fizjoterapeuty, który pomoże im w utrzymaniu bądź poprawieniu sprawności fizycznej. Dla podopiecznych mieszkających samotnie dostępny będzie także system opieki zdalnej – bransoletka umożliwiająca w sytuacji zagrożenia połączenie z centrum wsparcia medycznego, opiekunem  ramienia projektu lub osobą bliską.

W ramach pakietu osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać ze wsparcia realizowanego poza domem – na obszarze gminy Gołańcz w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów w gabinecie fizykoterapii, oraz w Klubie Seniora. To pierwsze miejsce będzie oferowało podopiecznym zajęcia rehabilitacyjne w zakresie do 20 godzin na osobę w ramach przyznanego pakietu usług. Świadczone będzie ono przez wykwalifikowanego fizjoterapeuty, z użyciem nowoczesnego sprzętu do różnych metod fizykoterapii. Oprócz tego w Centrum możliwe będą konsultacje i zajęcia dla opiekunów osób starszych, którzy uzyskają pomoc w codziennym wspieraniu swoich najbliższych.

Spotkania w Klubie Seniora będą się odbywać raz na dwa tygodnie i oferować osobom starszym ośmiogodzinny pobyt, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będzie to okazja do realizacji swojej kreatywności, ćwiczenia umysłu, nauczenia nowych umiejętności, uzyskania wsparcia w codziennych problemach i co najważniejsze -  spotkania z innymi seniorami a także nowymi osobami, zaangażowanymi w prowadzenie zajęć. Dla wszystkich uczestników zapewniony będzie dojazd oraz wyżywienie w czasie pobytu w Klubie.

Część uczestników projektu będzie mogła także skorzystać z tzw. Mieszkania Wspomaganego, które znajduje się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin” w Wągrowcu. Seniorzy przebywają tam w dostosowanym do ich potrzeb domu i znajdują się pod profesjonalną i życzliwą opieką. Będzie to dla nich możliwość siedmiodniowego wyjazdu poza rodzinną miejscowość, pobytu w przyjaznym otoczeniu, spotkania nowych osób, uczestniczenia w rehabilitacji i zajęciach, które wzmocnią ich w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Wyjazd ten będzie też okazją do odpoczynku dla ich opiekunów, którzy przez ten tydzień nie będą musieli martwić się o dobrostan swoich bliskich.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a co za tym idzie całkowicie bezpłatny. Zapisy na poszczególne usługi (dostępne w ograniczonej ilości według przewidzianych pakietów) możliwe są u koordynatora – Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska sp.j., zaś osobą zawiadującą działaniami na obszarze Gminy Gołańcz jest Pan Bogusz Hasiński. Informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej http://centrum-kompetencji.pl/ bądź pod numerem telefonu 518 955 646.

Podstawowych informacji udziela również kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, tel. 512 212 742, ul. Libelta 4, pokój nr. 9.

 

 

Opublikowano: 12-10-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 58