Jubileusz 95 - lecia OSP Oleszno i Dożynki Wiejskie

8 września 2018 roku we wsi Oleszno odbyły się Dożynki wiejskie połączone z Jubileuszem 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu ks. Edmund Sikorski.
Przybyłych gości i mieszkańców powitali Sławomir Zabłocki – Prezes OSP w Olesznie oraz Izabela Dembska – sołtys wsi Oleszno. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Tomasz Kranc – Starosta Powiatu Wągrowieckiego, Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Józef Ryłko – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz, kpt. Michał Mulka – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu, Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu, Andrzej Woźnicki – Komendant Miejsko - Gminny Związku OSP RP w Gołańczy, Kazimierz Czajkowski – Radny MiG Gołańcz oraz Członek Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP woj. wielkopolskiego, Krzysztof Rakoczy – Sekretarz Oddziału MiG Związku OSP RP w Gołańczy, Przemysław Michalak – Dyrektor Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu Oddział w Gołańczy, Marcin Daraż – przedstawiciel firmy EDP Renewables.
Starostami dożynek w Olesznie zostali: Ilona Zabłocka oraz Adam Leszczyński. W trakcie mszy złożyli chleb dożynkowy na ręce proboszcza z prośbą o jego poświęcenie i odprawienie homilii.
Po oficjalnej części dożynkowej i poświęceniu wieńca dożynkowego odbyła się uroczystość jubileuszu 95 - lecia OSP. Po przedstawieniu rysu historycznego OSP w Olesznie przez dh. Kingę Kempczyńską nastąpiło odznaczenie najbardziej zasłużonych strażaków – ochotników. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa nadanym Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. wielkopolskiego zostali odznaczeni : dh. Tomasz Dembski, dh. Adam Kruszka, dh. Jerzy Leszczyński, dh. Zbigniew Wachowiak, dh. Krzysztof Zabłocki, dh Marcin Leszczyński. Medale wręczył dh. Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu. 
W trakcie uroczystości na ręce prezesa Sławomira Zabłockiego jednostce OSP Oleszno zostały wręczone listy gratulacyjne i wyróżnienia. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz przekazał jednostce dwie radiostacje nasobne, które zostały zakupione z funduszu sołeckiego wsi Oleszno i środków Miasta i Gminy Gołańcz. Zaproszeni goście przekazali druhom z OSP Oleszno słowa podziękowań za podejmowany trud i pełnioną służbę, oraz życzenia wielu dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Opublikowano: 10-09-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 792