Własna firma kluczem do sukcesu

Powiat Wągrowiecki (Partner projektu), wraz z firmą Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent projektu) oraz z DC Centrum sp. z o.o. (Partner projektu) są realizatorami partnerskiego projektu pn. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie przedsiębiorczości w Powiecie Wągrowieckim poprzez wsparcie osób, które mają pomysł na założenie własnej działalności gospodarczej ale brakuje im środków na jego realizację. Wszyscy uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące ich do założenia i prowadzenia własnej firmy. Dodatkowo, 40 uczestników projektu otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości 25 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1850,00 zł przez okres do 12 miesięcy.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób, którzy ukończyli 30 lat i są mieszkańcami: Miasta Wągrowca, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Mieścisko lub Gminy Wapno, w tym:

- kobiet z dowolnym wykształceniem;

- mężczyzn o niskich kwalifikacjach (gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa).

Z projektu nie mogą skorzystać osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE:

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, obejmujące:

1) szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

2) bezzwrotną DOTACJĘ do 25.000,00 zł. na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) 1.800,00 zł. miesięcznie jako wsparcie pomostowe do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja Uczestników do projektu rozpocznie się w MARCU 2018 r.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Już dziś skontaktuj się z naszym Biurem Projektu
w celu uzyskania szczegółowych informacji!

BIURO PROJEKTU znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec. Pokój nr 205 ;

tel. 67 26 80 529 lub 67 26 80 509

e-mail: rekrutacja@wagrowiec.pl

Wszystkie niezbędne informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.euroinnowacje.com

Serdecznie zapraszamy !

Opublikowano: 06-03-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 574