PUDEŁKO ŻYCIA

W dniu 26 września 2017 roku Rada Miasta i Gminy Gołańcz przyjęła na terenie miasta i gminy Gołańcz kolejny program osłonowy pn. PUDEŁKO ŻYCIA. Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom starszym, osobom mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne, socjalne i inne.
Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób
     - powyżej 60 roku życia,
     - mających problemy ze zdrowiem,
     - niepełnosprawnych,
     - samotnych.
W Pudełku życia znajdować się będą:
a) Karta informacyjna, zawierająca m.in.:
- dane osobowe,
- dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza,
- numery telefonów i adresy do najbliższych, członków rodziny, opiekuna,
- informacje organizacyjne, np. co zrobić z kluczami do mieszkania.
b) wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia,
c) dokument potwierdzający grupę krwi,
d) inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.

Podmiotem realizującym Program jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy. Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych zainteresowanych do siedziby tut. Ośrodka, ul. Libelta 4, po bezpłatny odbiór Pudełka Życia.

Opublikowano: 18-10-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 860