Zobacz również

Pozyskane środki krajowe

 

„Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej”

„Przebudowa drogi w Panigrodzu – Grocholin etap II”

„Rozbudowa i remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Gołańczy”

„Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej”

"Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III"

„Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46”

„Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II”

"Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi"

„Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 – etap II”

Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo – IV etap”