Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. Małe graty” do których można zgłaszać uwagi

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 Miasto i Gmina Gołańcz zamieszcza ofert na okres 7 dni w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

3. na stronie internetowej Miasta i Gminy Gołańcz

            Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej swoje uwagi, które należy kierować do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz z dopiskiem „Małe granty-uwagi”. Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, Miasto i Gmina Gołańcz zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

Oferta nr 2:

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie okręg w Pile – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz”.

Koszt całkowity – 3.900,00

Koszt planowany do poniesienia z dotacji – 3.000,00

Propozycja Miasta i Gminy Gołańcz – 3.000,00

Opublikowano: 26-02-2020

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 287

Załączniki