Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza na Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w szczególności:
• tworzących miejsca pracy
• przedstawicieli grup defaworyzowanych* (w tym rybaków)
Jeśli planujesz realizację operacji na terenie jednej z 9 gmin członkowskich Stowarzyszenia tj.: Wągrowiec (gmina wiejska), Oborniki, Skoki, Kiszkowo, Rogoźno, Margonin, Szamocin, Gołańcz, Wyrzysk i jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania z priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (m.in. w zakresie wsparcia aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy), przyjdź na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące najbliższych terminów naborów, zakresu i warunków wsparcia, oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinasowanie.
Skorzystaj z informacji o najczęstszych problemach związanych z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR! Szczegóły znajdą Państwo na plakacie.

Opublikowano: 07-06-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 119

Załączniki