Gołaniecka Karta Seniora

Program powołany został do życia uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gołańczy nr XXXV/366/18 z dnia 27 lutego 2018 roku. Program „Gołaniecka Karta Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów z Miasta i Gminy Gołańcz poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług. Seniorzy, po okazaniu Gołanieckiej Karty Seniora, będą mogli korzystać z promocji i ofert skierowanych oraz przygotowanych specjalnie z myślą o nich.

Aktualna lista Partnerów oferujących zniżki i rabaty w ramach Programu:

1. Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. Dr P. Kowalika 1, Gołańcz

2. Firma Handlowo-Usługowa BINGO Małgorzata Chołody, ul. Powstańców Wlkp. 30, Gołańcz

3. Zakład Handlowo-Usługowy Marek Kaleta, ul. Powstańców Wlkp. 3, Gołańcz

4. ARTCOM1 Artur Kościelny, ul. Rynek 14, Gołańcz

5. TO I OWO, Jarosław Słodowicz, ul. Rynek 1, Gołańcz

6. Zakład Handlowo-Usługowy Marcin Nowaczewski, ul. Rynek 6/2, Gołańcz

7. DANLEY Daniel Kachelski, ul. Wilkońskiego 9A, Gołańcz

8. OKNO SERWIS Leszek Szymański, ul. Libelta 19, 62-130 Gołańcz

9. Zakład Usługowy Stolarstwo Marian Wekwert, ul. Klasztorna 12, Gołańcz

10. Firma Handlowa Eugenia Białożyńska, ul. Rynek 4, Gołańcz

11. DROGERIA Jan Nowak, ul. Wilkońskiego 9B, Gołańcz

Szczegóły udziału w Programie oraz informacje na temat udzielanych zniżek i rabatów dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie www.mgospgolancz.pl oraz u Partnerów Programu.

Serdecznie zapraszamy Seniorów 60+ do składania wniosków o wydanie Gołanieckiej Karty Seniora. Druki wniosków dostępne w Punkcie Informacyjnym MGOPS w Gołańczy, ul. Libelta 4.

Opublikowano: 07-06-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 319

Załączniki