NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy  informuje, że od dnia 13.06.2018 wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa)  wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Taryfy dla miasta i gminy Gołańcz zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu 05.06.2018 tak więc obowiązują od dnia 13.06.2018 roku. Zgodnie z art. 24g ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:

  • 1-12 m-ce:   od 13.06.2018 r. do 12.06.2019r.
  • 13-24 m-ce: od 13.06.2019 r. do 12.06.2020r.
  • 24-36 m-ce: od 13.06.2020 r. do 12.06.2021r.

Taryfy dostępne w załączniku.

Opublikowano: 07-06-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 238