Gołanieckie becikowe

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych po 1 stycznia 2018 roku do składania wniosków na jednorazowe świadczenie pieniężne pn. Gołanieckie becikowe. 

W dniu 27 lutego 2018 roku Rada Miasta i Gminy Gołańcz przyjęła uchwałę, która reguluje zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pn. Gołanieckie becikowe.

Świadczenie, które wypłacane będzie ze środków gminnych, przysługiwać będzie, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na obszarze Miasta i Gminy Gołańcz bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie.

Wysokość gołanieckiego becikowego wyniesie 1000 zł.

Wprowadzenie przez gołaniecki samorząd dodatkowego „Gołanieckiego becikowego” podyktowane jest koniecznością intensyfikacji pomocy gołanieckim rodzinom w pierwszym okresie funkcjonowania po urodzeniu dziecka. Przemawiają za tym względy społeczne, demograficzne, prorodzinne, ale również względy wynikające z obowiązków, jakie wobec rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego ma do spełnienia samorząd terytorialny.

Wnioski będzie można złożyć w Punkcie Informacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4,od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Druki wniosków do pobrania w Punkcie Informacyjnym MGOPS Gołańcz oraz na stronie internetowej MGOPS Gołańcz w zakładce Gołanieckie Becikowe. 

Opublikowano: 29-05-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1325