Dyżury specjalistów w PIK w 2018 roku

By dać szansę wszystkim tym rodzinom, u których przemoc stanowi często przewlekły i długotrwały problem, informujemy o dyżurach specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym do spraw przemocy w rodzinie. W punkcie tym można zgłosić swój problem i poradzić się dyżurującym specjalistom, co robić dalej.
W 2018 roku dyżury specjalistów będą miały miejsce w następujące dni (przeważnie co drugi poniedziałek miesiąca): 15.01.2018, 12.02.2018, 12.03.2018, 09.04.2018, 14.05.2018, 11.06.2018, 09.07.2018, 13.08.2018, 10.09.2018, 08.10.2018, 12.11.2018, 10.12.2018.

Specjaliści dyżurują w siedzibie MGOPS w Gołańczy, I piętro p. nr 9 w godzinach od 15.30 do 17.00.
Ponadto przypominamy, iż mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz doświadczający przemocy mogą w każdym czasie zgłosić się do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, znajdującego się w siedzibie MGOPS w Gołańczy, I piętro p. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Opublikowano: 11-01-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 575