Punkt konsultacyjny dot. projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Punkt konsultacyjny dot. projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz projektu zmian kryteriów wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza liderów opinii (m.in. KGW, OSP, sołtysi i inne organizacje pozarządowe) i przedstawicieli poszczególnych grup docelowych tj. wnioskodawców oraz mieszkańców gmin objętych LSR, w tym grup defaworyzowanych do punktu konsultacyjnego dotyczącego projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz w celu przeprowadzenia wywiadu indywidualnego.

Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
w biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” (Wągrowiec, ul. Kolejowa 24, II piętro). Konsultacje dotyczące przygotowania powyższych dokumentów będą trwać do 21.12.2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

logospotkanie.jpg

Opublikowano: 13-12-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 287