Dzień Aktywności Społecznej w Gołańczy

W Gołańczy odbył się festyn pn. "Dzień Aktywności Społecznej". Spotkanie to, było doskonałą okazją do zaprezentowania swoich dokonań i osiągnięć przez stowarzyszenia i organizacje społeczne z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Festyn odbył się w Amfiteatrze a inicjatorem był burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski. Łącznie zaprezentowało się 16 stowarzyszeń i organizacji. Jak zapowiada burmistrz Gołańczy impreza ta na stałe wpisze się w obchody Dni Ziemi Gołanieckiej.

Najnowsze filmy