Zobacz również

UE_lewa_kolor


Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów OSP w ramach KSRG-etap IV

„Wspólnota – Społeczeństwo. Rewitalizacja Gminy Gołańcz”

„Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna”

„Uczeń na piątkę z plusem”

"CHODNIK PRZY ZAMKU – II ETAP"

Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie

Oczyszczanie dwóch stawów w gminie Gołańcz

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – gmina Gołańcz