Zobacz również

UE_lewa_kolor


"Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów OSP w ramach KSRG-etap IV"

„Wspólnota – Społeczeństwo. Rewitalizacja Gminy Gołańcz”

„Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna”

„Uczeń na piątkę z plusem”

"Chodznik przy Zamku – II etap"

"Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy"

"Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie"

"Oczyszczanie dwóch stawów w gminie Gołańcz"

"Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – gmina Gołańcz"

"Zdalna Szkoła Plus - gmina Gołańcz"