Zobacz również

UE_lewa_kolor

 

 

"Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz"

Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów OSP w ramach KSRG-etap IV

„Wspólnota – Społeczeństwo. Rewitalizacja Gminy Gołańcz”

„Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna”

„Uczeń na piątkę z plusem”

"CHODNIK PRZY ZAMKU – II ETAP"

Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy