Zobacz również

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników urzędu:

BURMISTRZ- 672683321

Z-CA BURMISTRZA-672683328

USC- 672683322

KASA- 672683317

BOI- 672683300

EWIDENCJA LUDNOŚCI- 672683323

KSIĘGOWOŚĆ- 672683326

SKARBNIK- 672683331

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/GOSPODARKA ODPADAMI – 672683316

OCHRONA ŚRODOWISKA/ZIELEŃ – 672683320

SEKRETARIAT- 672683314

WYMIAR PODATKU – 672683315

PODATKI- 672683319

RADA MIASTA- 672683303

OŚWIATA- 672683397

INFORMATYK- 672683306

ODR/ P.POŻ/INF. PRAWNIE CHRONIONE- 672683305

OŚWIATA- 672683313

GOSPODARKA GRUNTAMI, DROGI, ULICE, GRUNTY – 672683308

FINANSE/ŚRODKI TRANSPORTOWE- 672683134

FUNDUSZE UNIJNE/BUDOWNICTWO, INWESTYCJE- 672683301

PRZEWODNICZĄCY RADY - 672683309


Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Sapalska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl