Aktywizacja Zawodowa w Gołańczy

Od początku roku w Gminie Gołańcz przy wsparciu MOPS zrealizowano projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych  finansowane ze środków unijnych. Projekt miały na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i  odbywał się w trzech etapach: warsztaty grupowe, kursy zawodowe(w naszej gminie był to kurs krawiecki i kurs komputerowy), a także staże. Dzięki środkom unijnym każdy z etapów wsparcia był finansowany co oznacz , że oprócz  faktycznych umiejętności i certyfikatów jakie zdobywali uczestnicy dostawali także wynagrodzenia w postaci stypendium wypłacanego na konto. Część z osób po odbyciu stażu zdobyła już zatrudnienie. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem naszych mieszkańców, licznymi zapytaniami o możliwości dalszego uczestnictwa,  w związku z czym planowana jest kolejna edycja. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikami Fundacji AKME.

Opublikowano: 02-10-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 674

Załączniki