Jesteśmy aktywni

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno - Gospodarczego realizuje na terenie powiatu chodzieskiego (gminy: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin) 

oraz powiatu wągrowieckiego (gminy: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska) projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Jesteśmy aktywni!”.
Celem projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno zawodowa 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy podczas trwania projektu zostaną otoczeni wsparciem przez doradców zawodowych i pośredników pracy.
Czekają na nich także szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu oraz aktywizację społeczno – kulturalną.

Opublikowano: 17-07-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 525

Załączniki