Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały nr XXII/242/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Opublikowano: 17-05-2017

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 317

Załączniki