Bezpieczeństwo - stan braku zagrożeń i poczucia zagrożenia podstawowych dla narodu wartości

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych.

Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania. (źródło: Wikipedia.org)

W zakładce przedstawiamy informacje mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa i informace kontaktowe do instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

 

TELEFONY ALARMOWE:

999 - pogotowie ratunkowe

998 - straż pożarna

997 - policja

112 - ogólnoeuropejski numer alarmowy