WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 - 2013 

I. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Miasto i Gmina Gołańcz

Do pobrania

 

II. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap IV

Do pobrania

zosp part