Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

Nowy samochód dla OSP Czerlin

13 listopada br. w Obornikach Wlkp. odbyło się uroczyste przekazanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W trakcie uroczystości zostało przekazanych 5 uterenowionych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 22 lekkie samochody ratownictwa technicznego. Jeden z lekkich samochodów trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerlinie. Został zakupiony ze środków gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Związku OSP RP i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łączna wartość samochodu to około 177 000 zł, gmina przekazała jednostce dotację w kwocie 90 000 zł. Kluczyki do nowego samochodu odebrał z rąk Wiceprezesa Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Stefana Mikołajczaka naczelnik OSP Czerlin druh Rafał Wenzel. W skład delegacji obecnej w Obornikach weszła Sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz Urszula Wierzbicka, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu Andrzej Kuraszkiewicz, Prezes OSP w Czerlinie Bogusław Berka oraz druhowie OSP w Czerlinie: Marcin Szkudlarz, Kazimierz Czajkowski, Mariusz Bandura, Maciej Sobczak.


 

Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP 2010

W niedzielę13 czerwca na Stadionie Miejskim w Gołańczy odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn z Gminy Gołańcz. W zawodach wzięły udział dwie drużyny żeńskie i siedem męskich. W klasyfikacji kobiet pierwsze miejsce z sumą punktów 127 zajęła drużyna OSP Gołańcz, drugie miejsce z suma punktów 157,7 drużyna OSP Panigródz. W klasyfikacji mężczyzn zwyciężyła drużyna OSP Czerlin – 117,3 pkt., II miejsce – 127,4 pkt. OSP Gołańcz, III – miejsce 140,2 pkt. OSP Chojna, IV – miejsce 144,5 pkt. OSP Panigródz, V – miejsce 151 pkt. OSP Morakowo, VI – miejsce 154,2 pk. OSP Czeszewo, VII – miejsce 155,2 pkt. OSP Lęgniszewo. Puchar dla najlepszej drużyny kobiecej wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, dla najlepszej drużyny męskiej puchar wręczył Józef Ryłko – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz. Zawody uświetnili swoją obecnością zastępca komendanta PSP w Wągrowcu Zbigniew Dziewulski, Sekretarz MiG – Urszula Wierzbicka, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP – Andrzej Kuraszkiewicz. Opiekę sędziowską zapewniła Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu, zawody prowadził komendant Zarządu Gminnego OSP RP w Gołańczy druh Andrzej Woźnicki.


Poświęcenie i przekazanie samochodu dla OSP w Morakowie

16 stycznia 2010 roku o godz. 17.00 Ochotnicza Straż Pożarna w Morakowie zorganizowała uroczystość przyjęcia i poświęcenia samochodu strażackiego przekazanego przez Ochotniczą Straż Pożarną z Gołańczy pozyskanego przy poparciu burmistrza Mieczysława Durskiego. O pozyskanie nowszego samochodu najbardziej zabiegał sołtys Bolesław Skrętny, przy poparciu radnego Tomasza Rożka, Rady Sołeckiej z przewodniczącym Józefem Loose na czele, w skład której wchodzą: Paweł Ślężak, Józef Baranienko, Józef Skotowski, Roman Zadroga, i zarządu OSP w składzie: prezes Roman Zadroga, sekretarz Tadeusz Chmura, skarbnik Józef Skotowski, naczelnik Dariusz Kamiński, zastępca naczelnika Paweł Maryniewski, gospodarz Piotr Ziewiec, przewodniczący komisji rewizyjnej Tomasz Rożek. Również mieszkańcy Morakowa i Morakówka wyrazili swoje poparcie dla pozyskania nowszego samochodu składając swoje podpisy na listach poparcia dla tej inicjatywy. Poświęcenie samochodu zostało dokonane przez księdza proboszcza z Czeszewa Jana Dzierlę. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia członkowie OSP udali się na walne zebranie, na którym zarząd zdał sprawozdanie z całorocznej działalności. Na zakończenie Roman Zadroga dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowszego samochodu dla naszej jednostki nie pomijając zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysława Durskiego, prezesa OSP w Gołańczy Andrzeja Hajduka, naczelnika tej jednostki Stefana Białożyńskiego, prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Gołańczy Andrzeja Kuraszkiewicza i komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Gołańczy Andrzeja Woźnickiego. Ta okolicznościowa uroczystość została uświetniona zabawą zorganizowaną przez zarząd OSP dla mieszkańców Morakowa, na której bawiły się również osoby z sąsiednich miejscowości. Do tańca przygrywał zespół Remix z Gołańczy. Ostatni taniec przy wspaniałej muzyce pobrzmiewał do godziny 3.30 nad ranem. Organizatorzy dziękują wszystkim za wspaniałą atmosferę i dobre samopoczucie.