DSC 1848

W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego 12 lutego w sali Stodoła odbyło się spotkanie informacyjne pn.: „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.


Głównym celem spotkania zorganizowanego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.


Głównymi zagadnieniami poruszonymi na spotkaniu to m.in.:
Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: 
* „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i 
* „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
* Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
* Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
* Rolniczy handel detaliczny.
* Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
* Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
* Zmiany w służbach doradczych.
* Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

W spotkanie uczestniczyli m. in. Michał Zieliński - Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bogdan Fleming - Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Agencji Rynku Rolnego, Przemysław Kurant - Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu, Dorota Antczak - Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu, Wojciech Czepielewski - Zastępca Kierownika Oddziału Terenowego w Pile Agencji Nieruchomości Rolnych, Mirosława Sass-Nowak - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wągrowcu, Tomasz Kranc - Starosta Powiatu Wągrowieckiego, Mieczysław Durski - Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz.


bip g

system sms

wielkopolska innowacyjna

belka2

belka2