Gołańcz

Zamek kasztelański - jest jednym z najcenniejszych zabytków nie tylko w skali miasta, ale nawet województwa, jest usytuowany nad brzegiem jez. Smolary. Pochodzący z 2. poł XIV w. budynek w postaci obronnej wieży mieszkalnej integralnie związany jest z najstarszą historią miasta Gołańcz. Gołaniecki zamek to zabezpieczona betonowymi stropami, zadaszona ceglana wieża, częściowo otoczona pierścieniem 4-metrowej wysokości murów, zachowanych od strony północnej i od zachodniej. W jednym z narożu murów wznosi się cylindryczna baszta z otworem strzelniczym; fragmentarycznie przetrwała też barokowa brama wjazdowa z drugiej połowy XVIII wieku, zbudowana na fundamentach bramy gotyckiej.

Kościół pobernardyński p.w. Najświętszej Marii Panny - jest najstarszym kościołem w Gołańczy, jest pozostałością dawnego zespołu klasztornego położonego przy ul. Klasztornej. Obecnie nie jest użytkowany. 

Wzniesiony został w stylu gotyckim w wiekach XV/XVI, a w latach 1695-1700 przebudowany w stylu barokowym z fundacji Marcina Smoguleckiego. Zbudowany jest na planie krzyża, którego ramiona tworzą kaplice. Wnętrze dość ubogie; na uwagę zasługują ołtarz główny i ambona, barokowe z początku XVIII w. W lewej kaplicy na ścianie płyta nagrobna Wojskiego wschowskiego Piotra Raczyńskiego z napisem i datą 1752. Do kościoła prowadzi bramka barokowa z I połowy XVIII w.

Kościół parafialny św. Wawrzyńca - wybudowany wg. projektu inż. arch. S. Cybichowskiego w latach 1931-1934 ze składek parafian i patrona Bogdana hr. Hutten-Czapskiego. W kościele, który może pomieścić blisko 5 tyś. wiernych znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne z końca VII w.  Obecna świątynia powstała dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Edwarda Mrotka. W roku 1997 ks. Leonard Kowalczyk dokończył budowę wieży kościelnej poprzez uwieńczenie jej charakterystyczną kopułą ze srebrnym krzyżem.


Chojna

Kościół św. Małgorzaty w Chojnie – szachulcowy, zbudowany w 1776 roku z fundacji starosty wałeckiego Macieja Mielżyńskiego. Wyposażenie wnętrza późnobarokowe z XVIII wieku. Wyposażenie kościoła stanowi zabytkowy ołtarz główny oraz pochodzące z klasztoru w Gołańczy ołtarze boczne i dzwony „Ave Maryja” i „Małgorzata”.

bip g

system sms

wielkopolska innowacyjna

belka2

belka2